Uddannelsesinstitutioner – Kultur

Kulturudvikling i uddannelsesinstitutioner

Hvad adskiller én uddannelsesinstitution fra en anden?

Hvad er det, der tiltrækker både undervisere, forældre og elever, når der skal vælges en attraktiv arbejdsplads eller en spændende uddannelsesinstitution?

Kulturen er det der bærer institutionen. Det er sammenhængskraften og  det fælles grundlag for arbejde og samarbejde. Samtidig er en stærk kultur med et fælles værdisæt et enestående styringsværktøjtil sikring af et højt kvalitetsniveau og til at forventningsafstemme i hverdagen mellem medarbejdere, forældre og elever.

At udvikle en solid kultur udfordrer ofte de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdier og kræver, at der er konsensus om hvad værdierne betyder og hvordan de efterleves i praksis.

For eksempel kan værdier bruges til at forventningsafstemme at dannelse betyder at man rækker hånden op før man taler, besøger kulturinstitutioner i undervisningssammenhæng og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Ligeledes kan værdien fællesskab bruges til at forventningsafstemme at ingen holdes udenfor og at alle arbejder sammen for at nå de vedtagne mål.

For at udvikle og forankre en stærk kultur er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur, afdække hvilke ønsker ledelsen, medarbejderne, eleverne og deres forældre har til hverdagen og sikre grundlaget for at opnå den ønskede fremtidige kultur.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturen, og med Gjøl Consultings mangeårige erfaring med kulturudvikling i uddannelsesinstitutioner og rådgivning af uddannelsesinstitutioner i forandring får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne.

Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundeliste, og er også klar til at hjælpe jer.

Få en gratis Profilstatusrapport© for din skole eller uddannelsesinstitution. Klik på linket og læs mere om Gratis profilstatusrapport ©

Gode bøger om emnet:

kulturudvikling
Morten Mûnster, 
Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag.
kulturudvikling i uddannelsesinstitutioner
Leslie de Chernatony,
From Brand Vision to 
Brand Evaluation.