Markedsudvikling

Markedsudvikling: Kan nogen huske hvordan man kommunikerede for 5 år siden? Hvor meget af markedsføringsbudgettet, der blev brugt på printmedier? Hvor mange penge blev allokeret til reklamebureauet til udvikling og produktion af reklamespots? Eller hvor lidt man for bare fem år siden gjorde ud af at kommunikere på sociale medier?

På samme måde udvikler markedet sig hurtigere og hurtigere. Det der tidligere var det største marked er måske ved at blive sekundært og nye markeder er blevet potentielle. Hvem kan kigge i krystalkuglen og præcis vide hvordan et givet marked ændres eller udvikles?

En af de ting man KAN gøre, er at sikre sig, at man er relevant for målgruppen – at man rent faktisk har defineret en målgruppe, og at man har styr på hvilke virkemidler, der bedst kan påvirke målgruppen samt ikke mindst kender sin markedsposition. Så er der en god chance for, at få indfriet det fulde potentiale på de eksisterende markeder.

Hos Gjøl Consulting har vi hjulpet mange virksomheder og institutioner med markedsudvikling med at få mere ud af deres primære markeder, ved at optimere markedskommunikation og positionering.

Læs mere nedenfor og bliv inspireret under de relevante områder for jer.

Private virksomheder – Markedsudvikling

De fleste ved, at markedsudvikling i private virksomheder handler om

  • Målgrupper
  • Målgruppeafdækning
  • Markeder
  • Markedsposition

Når men etablerer en ny virksomhed, går ind på et nyt marked eller lancerer et nyt produkt gør man sig ofte mange overvejelser om markeder, afsætningsmuligheder, målgrupper og økonomi.

Virksomheden vokser, problemer løses i driften, og det går derudaf. Lige indtil det ikke længere går derudaf. Uden at man har lagt mærke til det, er markedet eller forudsætningerne for produkterne ændret og måske er nye aktører kommet til.

Hvornår har du sidst revideret din markedsposition? Har I udviklet produkterne og sikret, at medarbejderne har de nødvendige kvalifikationer?

Gjøl Consulting har mange års erfaring i at holde private virksomheder til ilden i relation til markedsudvikling. Vi har udviklet værktøjer til at fastholde og udvikle virksomhedens position i markedet, for at sikre den så berømte rettidige omhu i virksomheden.

Skal vi også hjælpe jer?

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her

Offentlige institutioner – Markedsudvikling

I virkeligheden behøver man ikke opsøge udviklingen, den kommer helt af sig selv. Det er et grundvilkår for markedsudvikling i offentlige institutioner at det, der gjaldt i går, ikke nødvendigvis gælder i morgen. Regeringer kommer og går, befolkningssammensætningen ændrer sig, nye systemer bliver implementeret osv.

Har I systematiseret jeres tilgang til forandringer og til at løse disse udfordringer?

Er det noget, der indgår i medarbejdernes uddannelse, som del af de kompetencer, der er nødvendige, for at kunne agere i en omskiftelig hverdag?

Med udgangspunkt i den enkelte institution og institutionens særlige udfordringer sikrer vi hos Gjøl Consulting, at I får det nødvendige kompetenceløft og får styr på målgruppernes udvikling samt benytter de mest effektive værktøjer. Ingen kan tage højde for alt, men man kan forberede sig godt!

Vi har mange års erfaring med markedsudvikling og offentlige institutioner, og vi har også en løsning, som kan skræddersys til jer.

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her

Uddannelsesinstitutioner – Markedsudvikling

Markedsudvikling i uddannelsesinstitutioner: Med jævne mellemrum har forskellige dele af uddannelsessektoren gennemgået reformer. For eksempel er man gået fra statsstøtte til delvis selvfinansiering, man er underlagt statens resultatkontrakter og meget er afhængig af de studerendes karaktergennemsnit og hvorvidt de gennemfører en given uddannelse.

Når nye studerende skal vælge uddannelsesinstitution eller forældrene researcher skole til deres børn, er det ikke nok at stå på skuldrene af århundreders traditioner – selvom det tæller i det samlede brand – de rigtige ”varer” skal være på hylderne, og institutionen skal have en skarp og tydelig profil, der matcher markedets krav og ønsker.

Der er ofte et stort og uindfriet potentiale i at udvikle det eksisterende marked i forhold til at gøre det attraktivt for flere studerende ligesom potentialet i nye markeder sjældent er taget i betragtning når udfordringen er at tiltrække elever, studerende og forældre.

Gjøl Consulting har mange års erfaring i at sikre profil og markedsudvikling i uddannelsesinstitutioner. Sammen med jer kan vi sikre, at netop jeres institution kan tiltrække de rigtige elever, forældre og højt profilerede lærere.

Se på kundelisten hvilke uddannelsesinstitutioner vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – skal vi også hjælpe jer?

Anbefalet litteratur

markedsudvikling
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur: Business Model Generation

Alexander Osterwalder:
Value Proposition Design
markedsudvikling private virksomheder

The Tipping Point
af Malcom Gladwell

markedsudvikling uddannelsesinstitutioner

THINKERTOYS
af Michael Michalko