Belbin teamtest

Belbins teamtest kan bruges til at sammensætte og udvikle High Performance Teams. Hos Gjøl Consulting er Morten certificeret i Belbins 9 teamroller, og han gennemfører både teamtest, teamudvikling og workshops baseret på Belbins praksis og teorier.

Læs mere om Belbin teamtest og hvordan dit team kan blive mere effektivt og velfungerende her