Kultur

branding og kultur

At træde ind i lobbyen hos Mærsk på Esplanaden i København, i hovedbygningen hos LEGO i Billund eller i Future Classroom på Campus Carlsberg i København er en helt særlig oplevelse. Man kan simpelthen mærke stedets kultur.

En virksomheds eller institutions særlige kultur er det, der møder den besøgende i det sekund, vedkommende træder ind ad døren. Og det er kulturen i en organisation, der ultimativt sikrer sammenhængskraft, indtjening og vækst.

Er det vigtigt at tage udgangspunkt i kulturen for skabe en god arbejdsplads?

Er kultur ikke bare noget, man har?

Hvordan er kulturen på din arbejdsplads?

Arbejder I godt sammen?

Hvordan har sammenholdet det?

Er der stor udskiftning eller stort sygefravær?

Føler du dig tryg?

Hos Gjøl Consulting er kulturen udgangspunkt for alt procesarbejde. For kulturen er grundsubstansen i virksomhedens og institutionens dna. Kulturudvikling og ikke mindst forankring eller forandring er ofte en langsommelig proces, blandt andet fordi kulturforandring og forankring som regel udfordrer eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdierne. Selve udviklingen og implementeringen af en ny kultur kan foregå meget hurtigt afhængig af organisationens størrelse og kompleksitet. Ofte vil en mindre organisation have lettere ved at udvikle og implementere en ny kultur.

En stærk kultur kræver, at der er konsensus om værdierne, hvad de betyder og hvordan de efterleves i praksis. Det ved jeg alt om, jeg har arbejdet med kulturudvikling hele min karriere.

Hvordan har kulturen det hos jer? – brug eventuelt vores gratis værktøj “Profilstatusrapport” til at afdække hvor stærk jeres kultur er og hvordan kulturen afspejles i jeres profilering.

intern kultur

Læs mere nedenfor og bliv inspireret under de relevante områder for jer.

Private virksomheder – Kultur

Kulturudvikling – I har styr på leverandørerne og kunderne. I har ansat dygtige medarbejdere, og det hele kører rigtig godt. Men hvordan har sygefraværet det? Er der stress-sygemeldinger?

Er stemningen på kontorerne og i kantinen positiv? Eller er der mulighed for forbedring? Er der uindfriet potentiale. Kunne resultaterne være bedre?

For at udvikle og forankre en stærk kultur er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur, afdække hvilke ønsker ledelse og medarbejdere har til fremtiden og sikre grundlaget for at opnå den ønskede kultur.

På samme måde er det vigtigt at afdække og sikre, at der er konsistens og sammenhæng mellem den eksisterende og den fremtidige kultur. Der er stor forskel på, om det er et gammelt hæderkronet familiefirma med ånden fra grundlæggeren, eller den nye unge startup virksomhed med fuld fart på væksten, men knap så meget fokus på at få medarbejderne med.

At udvikle en stærk kultur udfordrer de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdierne og kræver, at der er konsensus om værdierne, hvad de betyder og hvordan de efterleves i praksis.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturudvikling, og med Gjøl Consultings mangeårige rådgivning af firmaer i forandring, får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne. Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundelisten, og er også klar til at hjælpe jer.

Offentlige institutioner – Kultur

Kulturforandring – Som offentlig institution presses man fra mange sider. Skiftende regeringer har skiftende krav. Sparekravet er allestedsnærværende, og optimering og kundeservice skal gå hånd i hånd. Det kræver en stærk kultur, hvilket ofte er udfordret ovenpå væsentlige ændringer, som sammenlægninger, sparekrav og effektivisering.

For at udvikle og forankre en stærk kultur, f.eks. for at øge samarbejdsevnen eller tage hånd om organisatoriske udfordringer, er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur. I tillæg må afdækkes hvilke ønsker staten eller kommunen, ledelsen og medarbejderne har til fremtiden og sikre grundlaget for at opnå den ønskede kultur. En velfunderet stærk kultur medfører altid et bedre arbejdsmiljø, større effektivitet og mere arbejdsglæde.

At udvikle en stærk kultur udfordrer de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdierne og kræver, at der er konsensus om værdierne, hvad de betyder og hvordan de efterleves i praksis.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturforandring, og med Gjøl Consultings mangeårige rådgivning af offentlige institutioner i forandring, får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne. Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundeliste, og er også klar til at hjælpe jer.

Uddannelsesinstitutioner – Kultur

Kulturudvikling i uddannelsesinstitutioner

Hvad adskiller én uddannelsesinstitution fra en anden?

Hvad er det, der tiltrækker både undervisere, forældre og elever, når der skal vælges en attraktiv arbejdsplads eller en spændende uddannelsesinstitution?

Kulturen er det der bærer institutionen. Det er sammenhængskraften og  det fælles grundlag for arbejde og samarbejde. Samtidig er en stærk kultur med et fælles værdisæt et enestående styringsværktøjtil sikring af et højt kvalitetsniveau og til at forventningsafstemme i hverdagen mellem medarbejdere, forældre og elever.

At udvikle en solid kultur udfordrer ofte de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdier og kræver, at der er konsensus om hvad værdierne betyder og hvordan de efterleves i praksis.

For eksempel kan værdier bruges til at forventningsafstemme at dannelse betyder at man rækker hånden op før man taler, besøger kulturinstitutioner i undervisningssammenhæng og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Ligeledes kan værdien fællesskab bruges til at forventningsafstemme at ingen holdes udenfor og at alle arbejder sammen for at nå de vedtagne mål.

For at udvikle og forankre en stærk kultur er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur, afdække hvilke ønsker ledelsen, medarbejderne, eleverne og deres forældre har til hverdagen og sikre grundlaget for at opnå den ønskede fremtidige kultur.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturen, og med Gjøl Consultings mangeårige erfaring med kulturudvikling i uddannelsesinstitutioner og rådgivning af uddannelsesinstitutioner i forandring får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne.

Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundeliste, og er også klar til at hjælpe jer.

Gratis Skoleprofiltest© til skoler og uddannelsesinstitutioner

Gratis profilstatusrapport

Dette værktøj giver dig svar på, hvor godt arbejdet med skolens/uddannelsesinstitutionens profilering fungerer, og hvor styrkerne og de mulige udviklingsområder er.

Læs mere her: Gratis Skoleprofiltest ©

Gode bøger om emnet:

kulturudvikling
Leslie de Chernatony,
From Brand Vision to
Brand Evaluation.

Morten Mûnster,
Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag.