Kommunikation

Hvordan vil I gerne fremstå i medierne, blandt medarbejderne, og hos f.eks. aktionærerne? Hvad er jeres kommunikationsstrategi internt? – og eksternt? Hvordan håndterer I pressen/stakeholders/offentligheden? Og hvilken prioritet har de forskellige interessenter i jeres hverdag?

Ligegyldigt hvem man er, det være sig private virksomheder eller offentlige institutioner, så betyder det noget, hvordan man kommunikerer – og ikke mindst: til hvem.

Rigtig mange kender ikke deres målgrupper, eller har en klar strategi for hvordan de skal komme i kontakt med dem og hvordan deres kommunikationsstrategi skal udformes, hvilket ofte betyder at der spildes uforholdsmæssigt mange ressourcer på kommunikation, der ikke er målrettet og effektiv.

Bundlinjen har rigtig godt af, at man har gjort et ordentligt forarbejde, for udfordringen er, at ramme de rigtige influencers med de rigtige budskaber på det rigtige tidspunkt.

Kommunikationsstrategi i Gjøl Consulting begynder altid med en detaljeret målgruppeanalyse og afdækning af de væsentligste interessenter samt deres triggers og pains.

Det ved vi rigtig meget om i Gjøl Consulting.

Vi kan hjælpe med at:

  • Analysere interessenterne
  • Afdække relevante medier og målsætning
  • Analysere relevante medier, herunder afdække de relevante kontaktpersoner
  • Udvikle og udforme målrettede budskaber
  • Udvikle og skrive kommunikationsplan
  • Eksekvere
kommunikationsstrategi

Læs mere nedenfor og bliv inspireret under de relevante områder for jer.

Private virksomheder – Kommunikation

I private virksomheder ved man godt, hvem kunderne er og som regel ved man også godt, hvordan man kommer i kontakt med dem. Men udnytter I det store potentiale, der ligger i en strategisk styret kommunikation med de øvrige interessenter? Og den meget effektive indirekte salgskanal det er at påvirke kunder og potentielle kunder gennem f.eks. pr og medierne. Ofte ligger der et stort uindfriet potentiale i strategisk styret kommunikation i private virksomheder.

Hvordan kommunikerer I med de øvrige interessenter? – pressen, politikere, aktionærer og ikke mindst medarbejderne. Det gælder om at udforme kommunikationen, så den rammer de rigtige målgrupper og interessenter med målrettet kommunikation på det tidspunkt hvor de er mest modtagelige for budskabet og dermed lettest påvirkelige – med andre ord i højere grad er tilbøjelige til at godtage og acceptere målet med kommunikationen.

Hos Gjøl Consulting har vi en stor værktøjskasse indenfor kommunikation i private virksomheder. Vi sikrer, at jeres virksomhed får afdækket potentialet og får udnyttet kommunikationsressourcerne optimalt til gavn for bundlinjen.

Det har vi gjort i rigtig mange virksomheder.

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her.

Skal vi også hjælpe jer?

Offentlige institutioner – Kommunikation

Kommunikation i offentlige institutioner har mange målgrupper, hvilket ofte gør det svært at kommunikere præcist og forståeligt til alle målgrupperne,

Måden hvorpå man kommunikerer med borgere og øvrige interessenter er i høj grad noget, der kan øge den interne trivsel og medføre mere tilfredse medarbejdere. Borgere, politikere, beslutningstagere og øvrige interessenter, vil også bedre kunne forstå budskaberne og vil opleve en mere relevant og nærværende kommunikation, når der er arbejdet strategisk med kommunikationens form og indhold.

Enhver kommunikationsopgave i Gjøl Consulting begynder med en detaljeret målgruppeanalyse, hvor de udvalgte målgrupper analyseres og undersøges med hensyn til deres præferencer, motivationsfaktorer og afgørende incitamenter (pains). Formålet er at få målgruppen til at ændre adfærd til en anden ønsket adfærd eller at ændre en eksisterende kultur.

Kommunikation i offentlige institutioner ved vi rigtig meget om hos Gjøl Consulting, og ikke mindst har vi stor erfaring med at bringe lethed og klarhed ind i dagligdagen i forhold til kommunikationsopgaven. Det har vi gjort i rigtig mange institutioner.

Se på kundelisten hvilke offentlige institutioner, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her – vi kan også hjælpe jer!

Uddannelsesinstitutioner – Kommunikation

Som uddannelsesinstitution er man afhængig af synlighed. Så kort kan det siges. Både i forhold til at tiltrække elever og lærere samt sikre, at man hele tiden er på interessenternes radar. Kommunikation i uddannelsesinstitutioner er derfor en særlig udfordring som kræver særlige kompetencer.

Det er essentielt, at kommunikationen er relevant og målrettet til de rigtige målgrupper på et tidspunkt hvor målgruppen er modtagelige for det der kommunikeres.

En kommunikationsopgave i Gjøl Consulting vil derfor altid begynde med en grundig målgruppeanalyse, hvor målgruppen interesser, motivationsfaktorer og adfærd afdækkes, med henblik på at udvikle den mest effektive måde at kommunikere for at opnå den ønskede effekt eller adfærdsændring.

Det kan gøre en forskel, hvis man kommunikerer målrettet og får afdækket værdier og potentialer. Hvad er god kommunikation på jeres uddannelsesinstitution? Det er ikke nødvendigvis det samme i Gentofte og i Nordjylland. Heller ikke selvom pensum er det samme.

Det ved vi rigtig meget om hos Gjøl Consulting. Vi har hjulpet mange uddannelsesinstitutioner til at skille sig ud, løfte profilen og skabe bedre samt mere effektiv kommunikation, så synligheden og tiltrækningskraften er væsentligt styrket.

Se på kundelisten hvilke offentlige uddannelsesinstitutioner, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her – vi kan også hjælpe jer!

Anbefalet litteratur

Made to stick om kommunikation i private virksomheder
MADE to STICK
af Chip Heath
& Dan Heath

The GO-GIVER
af Bob Burg &
John David Mann

The Tipping Point
af Malcom Gladwell

Experience-Based Communication
af Jens Ornbo,
Claus Sneppen,
Peter Franklin Würtz