Gratis Skoleprofiltest ©

Gratis Skoleprofiltest©  til offentlige og private grundskoler, efterskoler, gymnasier eller videregående uddannelsesinstitutioner – Dette gratis tilbud  giver dig svar på, hvor godt arbejdet med din skoles eller uddannelsesinstitutions profilering fungerer, og hvor styrkerne og de mulige udviklingsområder er.

Skoleprofiltest© er udviklet af Gjøl Consulting i samarbejde med skoleledere på grundskoler, private grundskoler og gymnasier. Ud fra testen udarbejdes en individuel analyse som præsenteres på et møde af en konsulent. Her vil I blive præsenteret for både lavt hængende frugter og værdifulde langsigtede tiltag. Præsentationen af analysens konklusioner og anbefalinger er også gratis og uforpligtende.

Testen evaluerer områder inden for:

  • Elever og forældres behov
  • Hvor relevant jeres skole-/uddannelsestilbud er
  • Den værdi elever og forældre tillægger jeres skole-/uddannelsestilbud
  • Hvor godt jeres skole/uddannelse er positioneret i markedet
  • Jeres samlede tilbud til elever og forældre
  • Omfanget og effekten af jeres marketingaktiviteter
  • Håndteringen af jeres kommunikation og markedsføring

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger.

Du vil herefter få tilsendt et spørgeskema, hvor du skal oplyse dit navn og din skole/uddannelsesinstitution og besvare de 42 spørgsmål. Det er en fordel at få flere i din organisation til at svare på spørgsmålene, da det giver større sikkerhed for, at resultatet af testen og analysens konklusioner er retvisende og anvendelige i det efterfølgende arbejde med skolens brandprofil.

Det er vigtigt at du besvarer så mange af spørgsmålene som muligt og så vidt muligt undgår at bruge svarmuligheden ”ved ikke”.

Du skal afsætte ca. 15 minutter til at besvare alle spørgsmålene.

På basis af dine svar udformer vi en analyse til dig og din skole/uddannelsesinstitution – præsentationen af analysens konklusioner og anbefalinger er også gratis og uforpligtende.

Udfyld kontaktformularen og få din gratis Skoleprofiltest© nu.

Kontakt:

    Bestilling af Gratis Skoleprofiltest ©*