Netværk og networking

Jeg er netværker, drives af den energi netværk giver, og giver selv den energi til mit netværk jeg kan. Værdien af netværk har derfor altid stået klart for mig. I 2010 stiftede jeg derfor NetworkingCompany.

NetworkingCompany tilbyder professionelle fagligenetværk inden for forretningsudvikling, strategi, kommunikation ogmarkedsføring. Målet er, at deltagerne i netværkene løbende bliver inspireret og motiveret til at udvikle sig personligt og fagligt.

I de unikke netværk fra NetworkingCompany får du:

  • En ekstern specialist og inspirator på hver workshop
  • Faglig og personlig udvikling og sparring med ligestillede
  • Involverende workshops med selvvalgte emner
  • Fuld fortrolighed i netværket, der sikrer, at alle emner kan drøftes
  • En professionel netværkschef der koordinerer, inspirerer og faciliterer netværket på og imellem møderne

Du kan læse mere om netværkene, og hvilke netværk NetworkingCompany udbyder på www.networkingcompany.dk