Branding

Branding er et langsigtet men sikkert værktøj til at øge indtjeningen i enhver virksomhed, skabe vækst i en offentlig institution eller tiltrække og fastholde elever på en uddannelsesinstitution – branding er ikke et quick fix.

Apple var 4-5 år om at forberede brandet til relancering og 2 år om at eksekvere, før de nærmede sig den brand position, de har i dag.

Er branding så det rigtige i en omskiftelig verden, hvor nye spillere, regler og politisk styring aldrig er konstant?

Skal din virksomhed, din offentlige institution eller din uddannelsesinstitution arbejde med branding?

Og hvordan skal I finde tiden og vedholdenheden til at komme i mål?

Svaret er JA hvis I ønsker at forblive aktører i et mere og mere konkurrencepræget marked og i en verden hvor forandringer sker hurtigere og hurtigere!

Og du kan være sikker på at den tid du investerer i et veludviklet og godt forankret brand er godt givet ud og mere til!

Sammenhæng mellem kultur, branding og positionering

Læs mere nedenfor og bliv inspireret under de relevante områder for jer.

Private virksomheder – Branding

Branding af private virksomheder – de fleste virksomheder har defineret målgrupper og en effektiv strategi til at sælge deres varer eller serviceydelser, og de fleste virksomheder har også sorte tal på bundlinjen når årsregnskabet opgøres.

De fleste virksomheder har også et stort uindfriet potentiale, som følge af uindfriet brand-værdi, et potentiale der kan medføre signifikant merindtjening hvis det forløses rigtigt.

Alle brander sig, uanset om de er bevidste om det eller ej, for branding af private virksomheder handler om værdier: egne, virksomhedens, det omgivende samfunds.

Man kan sagtens skabe en sund forretning uden at fokusere på branding, men hvis det handler om at skaffe merværdi til aktionærer, kunder og medarbejdere og solide sorte tal på bundlinjen, er arbejdet med at få skabt et synligt stærkt brand et af de værktøjer, jeg anbefaler.

Helt konkret er der en række parametre, der skal være opfyldt for at blive et stærkt brand, den vigtigste er, at man ikke kan være alt for alle.

Ligeledes gælder at for at opbygge et solidt brand kræves grundlæggende at brandet skal:

  • være unikt
  • være konsistent
  • fremstå autentisk

Man er altså nødt til at vælge sin målgruppe med omhu, sørge for at have en detaljeret og objektiv korrekt beskrivelse af målgruppen således at man kan kommunikere optimalt i relation til brandet, for på denne måde at sælge mere til flere og til en typisk højere pris.

Det giver heldigvis sig selv, når man internt begynder at arbejde målrettet med sine værdier og virksomhedens brand.

NYE VEJE I begyndelsen af det nye årtusind opstod der en del omtale af lyd, lugt og smagsbranding, også kendt som Sense Branding. Tænk på musikken i en hi-fi forretning, lugten i en chokoladebutik eller smagsprøven i supermarkedet. Ikke desto mindre er det ikke uvæsentligt at overveje i kontekst til den samlede brandopfattelse, også sensebranding er naturligt en del af Gjøl Consultings brand kompetencer.

Offentlige institutioner – Branding

Branding af offentlige institutioner – de færreste offentlige institutioner har et tydeligt brand – og hvis de har, er det skabt af omtale og holdninger hos borgere og interessenter. Vi har alle en ejerandel, og alle offentlige institutioner er sat i verden for at servicere os, borgerne. 

Kunne det ikke være fantastisk, hvis borgerne følte medejerskab og sympati for institutionen?

Branding handler om værdier: egne, kommunens, institutionens, det omgivende samfunds.

Man kan godt skabe en velfungerende institution med et acceptabelt serviceniveau uden at fokusere på branding, men hvis det handler om at skabe positiv omtale overfor politikere, interessenter og opbakning i befolkningen, så er arbejdet med at få skabt et synligt stærkt brand et af de værktøjer, jeg anbefaler.

Helt konkret er der en række parametre som skal være opfyldt for at udvikle, etablere og drive et stærkt brand, den vigtigste er, at man ikke kan være alt for alle.

For at opbygge et solidt brand kræves grundlæggende at brandet skal:

  • være unikt
  • være konsistent
  • fremstå autentisk

Man er altså nødt til at forholde sig til sine målgrupper, sørge for at have en detaljeret og objektiv korrekt beskrivelse af disse samt ikke mindst være bevidst om, hvilke fravalg, man er nødt til at foretage for at fokusere på kerneydelserne. Det giver heldigvis sig selv, når man internt begynder at arbejde med brandet og værdierne.

Uddannelsesinstitutioner – Branding

Branding af uddannelsesinstitutioner – for mange uddannelsesinstitutioner er prioriteterne klare: det handler om at sikre eksistensen og tiltrække elever, forældre – og pleje øvrige interessenter, så der er grundlag for at drive og udvikle uddannelsesinstitutionen.

På hvilket grundlag vælger forældre skole til deres børn? Hvad ser et ungt menneske på, når der skal vælges gymnasium eller videre uddannelse? 

Jo tydeligere brandet er, desto nemmere er det at vælge til eller fra. Og er brandet stærkt nok, slipper institutionen og underviserne for at bruge tid på at integrere elever, eller tage hensyn til forældre, som har valgt forkert, fordi de havde fået opfattelse af, at uddannelsesinstitutionen passede til dem.

Alle brander sig, uanset om de er bevidste om det eller ej, for branding handler om værdier: egne, uddannelsesinstitutionens, det omgivende samfunds.

Man kan godt have en velfungerende skole med forældreopbakning og tilfredse elever uden at fokusere på branding, men hvis det handler om at være succesfuld både nu og i fremtiden samt at bevare det etablerede image så er arbejdet med at få skabt et synligt stærkt brand et af de værktøjer, jeg anbefaler

Helt konkret er der en række parametre som skal være opfyldt for at blive et stærkt brand, den vigtigste er, at man ikke kan være alt for alle.

For at opbygge et solidt brand kræves grundlæggende at brandet skal:

  • være unikt
  • være konsistent
  • fremstå autentisk

Hvad er kulturen på skolen? Hvordan opfattes man i lokalsamfundet? Har man et ønske om at tiltrække elever fra andre dele af landet, eller flere ressourcestærke forældre? Valg af målgrupper er altså noget, man er nødt til at gå til med omhu.

Det handler helt konkret om at sørge for at have en detaljeret og objektiv korrekt beskrivelse af målgrupperne samt ikke mindst være bevidst om hvilke målgrupper man ikke vil tiltrække og servicere.

Det giver heldigvis sig selv, når vi sammen begynder at arbejde målrettet med brandet, kulturen og skolens værdier.

METODE

At arbejde med branding handler først og fremmest om mennesker – samspillet mellem mennesker og organisationens særlige dna og værdier.

Med Gjøl Consultings metode involveres repræsentanter fra alle dele af organisationen og relevante interessenter i processerne. Hver og én er de med til at udvikle, implementere og forankre brandet og er fra første færd med til at tage ejerskab og være ambassadører for processen. Det giver tryghed og arbejdsglæde i organisationen.

Mine mange cases gennem årene viser helt entydige resultater – det rykker for alvor organisationen, både internt og eksternt, når de samarbejder med mig.

Klik på kundelisten og se hvilke kunder jeg har arbejdet med, se hvad kunderne siger her og se eksempler på mit brandarbejde her

Anbefalet litteratur

branding private virksomheder
Kevin Lane Keller, 
Strategic Brand Management

branding private virksomheder

Jesper Kunde, 
Corporate religion

branding unik nu
branding af private virksomheder

Jesper Kunde,
Unik nu …eller aldrig

driving brand value
branding af private virksomheder

Tom Duncan & Sandra Moriarty,
Driving Brand Value

advanced brand management
branding af private virksomheder

Paul Temporal,
Advanced Brand Management

reinventing the brand
branding af private virksomheder

Jean-Noël Kapferer,
reinventing the brand