FN verdensmål

Gjøl Consulting agerer bæredygtigt ved at sikre biodiversitet og kompensere for CO2-udledning

Som en naturlig følge af vores formidling af Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling og vores tilbud til virksomheder om at afdække deres udfordringer og potentielle muligheder i de 17 verdensmål, tager vi i Gjøl Consulting selv vores del af ansvaret for de klimaudfordringer som planeten står overfor.

Vi kompenserer bl.a. for vores CO2-udledning gennem plantning af træer på grunden ved vores kontor på Langeland, hvor vi også har udlagt to områder til biodiversitet.

Læs mere om verdensmålene og hvad vi kan hjælpe med her: Verdensmålene

Gratis Skoleprofiltest©

Gratis Skoleprofiltest©  til offentlige og private grundskoler, efterskoler, gymnasier eller videregående uddannelsesinstitutioner – Dette gratis tilbud giver dig svar på, hvor godt arbejdet med din skoles eller uddannelsesinstitutions profilering fungerer, og hvor styrkerne og de mulige udviklingsområder er.

Læs mere her: Gratis Skoleprofiltest ©

Gratis guide: Den perfekte elevatortale med konkrete anvisninger og eksempler

Elevatortalen er en kort præsentation af dig selv (deraf navnet – det du kan nå at præsentere på en elevatortur), hvor du beskriver, hvem du er, hvad du kan og ofte suppleret med et formål med din præsentation.

Du har brug for en god elevatortale, for kort og præcist at kunne præsentere dig selv og dine mål på en inspirerende og interessant måde.

Jeg har skrevet en guide til at udvikle og formulere den perfekte elevatortale i 8 trin og med tre forskellige eksempler på elevatortaler.

Få min gratis guide til den perfekte elevatortale her: Gratis guide: Den perfekte elevatortale

Gratis guide – Nå dine mål gennem dit netværk

Anvendeligt værktøj til at nå dine mål gennem dit netværk

Kortlægning af dit netværk, i forhold til en konkret udfordring eller et mål, du har sat dig, skaber både fokus og sikkerhed for, at du når dine mål hurtigere.

Jeg har udviklet et enkelt og let anvendeligt værktøj til at strukturere arbejdet med at nå sine mål via sit netværk. I min guide har jeg beskrevet værktøjet og hvordan det bruges.

Få min gratis guide til at nå dine mål gennem dit netværk her: Gratis guide: Nå dine mål gennem dit netværk

Møder, workshops, undervisning og Coronatest i forbindelse med COVID-19-krisen

Vi afholder både små og store videomøder med op til 100 deltagere. Ligeledes gennemfører vi workshops online, hvor alle deltagere kan dele deres skærm og bidrage med delte filer.

Deltagere i undervisningsforløb kan se fuldskærm af det, der præsenteres og samtidig kan de se underviseren og de øvrige deltagere. Det hele foregår i jeres foretrukne online møde-software, Google Meet, Teams, Zoom eller lignende, og kræver blot, at deltagerne klikker på det tilsendte link for at deltage.

Vi har allerede afholdt flere videomøder samt sparring, udviklingsworkshops og undervisningsforløb online med stor succes.

Ved fysiske møder sikrer vi, at de generelle coronarestriktioner overholdes og alle konsulenter, der deltager i fysiske møder, coronatestes 2 gange ugentlig.

Mellem videomøderne arbejder vi, helt som vi plejer, på at levere højt kvalificeret sparring og udbytte til fordel for dig og din skole, institution eller virksomhed.

CRM Statusrapport

Gratis CRM Statustest© til virksomheder og organisationer

Gratis CRM Statustest ©  til virksomheder og organisationer – Dette gratis tilbud giver dig svar på, hvilke områder I med fordel kan arbejde målrettet med inden for udvikling af kunderelationer og kundeloyalitet. Testen afdækker jeres aktuelle status, og på baggrund af resultatet kan I hurtigt fokusere på og prioritere de områder, hvor behovet og potentialet for forbedring er størst.

Læs mere her: Gratis CRM Statustest ©

Om Morten Gjøl

Jeg har i mange år arbejdet med virksomhedskultur, branding, værdiledelse, forretnings- og produktudvikling, kommunikation og Direct Marketing i store danske og internationale virksomheder. I 2009 valgte jeg at blive selvstændig for at få mulighed for at kunne arbejde med en bredere kreds af virksomheder og brancher. Derfor stiftede jeg Gjøl Consulting.
I dag rådgiver vi på 10. år mange forskellige virksomheder og institutioner inden for vores spidskompetenceområder: forretningsudvikling og strategi samt forandringsledelse, kulturforandringsprojekter og branding.