Stedbranding

Stedbranding er en særlig disciplin inden for branding og markedsføring, blandt andet fordi stedbranding udfordrer en af grundparametrene for god branding, nemlig at et godt brand som bekendt ikke kan være for alle.

Stedbranding fremhæver steder, byer, kommuner og regioner frem for andre og giver strategisk retning for udvikling af specifikke steder.

Stedbranding skaber fælles basis for interessenter, så de kan samarbejde om at skabe et unikt sted, en unik by eller region ved at angive praktiske målrettede løsninger på sted-, by- eller regions-udvikling.

Mange steder har naturligt allerede et brand, skabt af historie, omgivelser og interessenter, men som med traditionel branding er det nødvendigt at udvælge og afgrænse hvilke parametre der skal kendetegne et givet sted, for at det kan blive et solidt stedbrand.

Nogle steder er endda bedst defineret som ikke-steder!

Ikke-steder er et begreb, som den franske antropolog Marc Augé begyndte at anvende til at beskrive steder som lufthavne, stationer, hotelkæder, motorveje og storcentre. Ikke-stederne er ofte en slags transitsteder, der bruges som en måde at komme fra et sted til et andet. Disse steder er anonyme og eksisterer ifølge Augé uden historie, identitet og stedlig forankring. Det er steder, vi færdes i både ofte og hjemmevant, uden at vi dog nogensinde føler os rigtig hjemme.

At arbejde med stedbranding og forandringen fra ikke-sted til sted giver unikke konkurrencefordele, som i sidste ende kan være udslagsgivende, for et steds fortsatte udvikling og overlevelse.

Se på kundelisten hvilke virksomheder, jeg har hjulpet gennem tiden og se hvad kunderne siger her – Jeg kan også hjælpe jer!

Gode bøger om emnet:

Place branding stedbranding
Rethinking Place Branding af Mihalis Kavaratzis, Gary Warnaby og Gregody J. Ashworth
regional stedbranding
Inter-Regional
Place Branding

af Sebastian Zenker & Björn P. Jacobsen