Fokusgrupper

Hos Gjøl Consulting tilbyder vi skræddersyede fokusgrupper, der giver dybdegående indsigt i jeres kunders holdninger, præferencer og behov. Vores erfarne konsulenter sikrer, at processen forløber professionelt og effektivt, fra planlægning til afrapportering.

Planlægningsfasen

  • Behovsafklaring: Vi begynder med at forstå organisationens specifikke behov og mål med fokusgruppen. Sammen definerer vi de centrale emner og spørgsmål, der skal undersøges.
  • Rekruttering af deltagere: Vi identificerer og rekrutterer relevante deltagere, der matcher din målgruppe. Dette sikrer, at de indsamlede data bliver repræsentative og værdifulde.
  • Udformning af interviewguide: Vi udarbejder en detaljeret interviewguide til fokusgruppen, som sikrer, at alle emner bliver afdækket under samtalen.

Gennemførelsesfasen

  • Facilitering: Vores erfarne facilitatorer leder fokusgrupperne, sikrer en struktureret og engagerende diskussion, og opretholder en neutral og åben atmosfære, hvor deltagerne føler sig trygge ved at dele deres holdninger og meninger.
  • Optagelse, observation og notering: Vi lydoptager under sessionerne og om ønsket registrerer vores team nøgleobservationer og indsigter, der løbende analyseres for at identificere mønstre og tendenser, ligesom de danner grundlag for yderligere spørgsmål og fordybelse.

Analyse og Rapportering

  • Dataanalyse: Efter gennemførelsen af fokusgrupperne, transskriberes lydoptagelserne og vi analyserer data grundigt ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi identificerer de vigtigste temaer og indsigter, der kan understøtte og udvikle organisationen fremadrettet.
  • Rapportering: Vi udarbejder en omfattende rapport, i både Word og PowerPoint, der præsenterer indsigterne på en klar og overskuelig måde.

Opfølgning

  • Feedback og implementering: Vi tilbyder opfølgende, at gennemgå rapporten og diskutere, hvordan resultaterne bedst kan implementeres i organisationen. Vores mål er at sikre, at du får mest muligt ud af de indsamlede data.

Ved at vælge Gjøl Consulting til dine fokusgrupper får du adgang til ekspertise og indsigt, der kan styrke din forretningsstrategi og forbedre dine kunders oplevelser.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forstå dine kunder bedre.