Verdensmål – foredrag, kurser, undervisning og workshops

Den industrialiserede verden repræsenterer 20% af verdens befolkning, men bruger 80% af verdens ressourcer! Den rigeste ene procent i verden tjener lige så meget som de resterende 99% tilsammen. Kun 1% af alt vand på kloden kan udvindes og bruges som drikkevand. De 17 verdensmål hænger sammen og man kan ikke arbejde med enkelte uden at påvirke de øvrige.

Men hvad betyder implikationerne af de 17 verdensmål i Danmark for danskerne og for de danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner?

Gjøl Consulting har udviklet et værktøj og en workshop til at afdække jeres udfordringer og potentielle muligheder i de 17 verdensmål. Indeholdt i workshoppen er også præsentation og diskussion af de 17 verdensmål i dansk kontekst, der tydeliggør hvorfor de 17 verdensmål også er helt relevante i danske virksomheder og institutioner, ikke mindst i skole og undervisningssammenhæng.

Foredragsdelen, som også kan tilbydes uden workshoppen, giver en grundlæggende introduktion til de 17 verdensmål og hvordan de hænger uløseligt sammen med kultur og værdier samt, hvilke muligheder danske virksomheder og institutioner kan få ved at arbejde målrettet med verdensmålene.

verdensmål i dansk kontekst

”Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen” gammelt kinesisk ordsprog

Læs om verdensmålene på FN’s hjemmeside https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene

Læs om verdensmålene i uddannelseskontekst https://www.verdensmaalene.dk/

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – vi kan også hjælpe jer!