Belbin teamtest

Belbins test kan bruges til at sammensætte og udvikle High Performance Teams.

Testen kan både bruges til at optimere egen og teamets indsats, men også sikre fokus på udfordrede områder i teamsamarbejde. Belbin giver individuel klarhed over præferencer i eget arbejde og i særdeleshed i samarbejdsrelationer, ligesom den afslører egne og teamets svagheder i forhold til specifikke opgaver.

Dr. Belbin finder, at følgende 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet.

De ni roller er: Idémand, Analysator, Specialist, Opstarter, Organisator, Afslutter, Koordinator, Kontaktskaber og Formidler.

Belbins 9 teamroller er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, der via studier af bl.a. 120 lederteams over 9 år har uddraget en række centrale sammenhænge til forståelse af, hvordan mennesker samarbejder. De 9 roller er baseret på hvordan vi opfører os, bidrager og interagerer i samarbejde med andre mennesker.

Fordele og udbytte af Belbin teamtest:

  • Effektivisere den enkeltes og det samlede teams indsats
  • Skabe større forståelse af andres motivation og ageren
  • Optimere delegering af ansvar og opgaver i teamet
  • Understøtte en mere effektiv møde- og arbejdskultur
  • Forstå hvilken kultur, der præger teamets arbejde
  • Skabe større selvindsigt og personlig effektivitet
  • Forbedre integration af nye teammedlemmer

Analysen kræver to input:

  • Selvrapportering – hvor teammedlemmet besvarer spørgeskemaet – egen vurdering af, hvordan man bidrager til samarbejdet i en gruppe.
  • Observatørvurdering – hvordan bliver personen oplevet af andre.

Hvordan fungerer samarbejdet hos jer? – Morten Gjøl er Belbin-certificeret og står klar hvis I ønsker hjælp til at forbedre jeres samarbejde eller bare ønsker flere oplysninger om brug af Belbin-værktøjet.