Cookies og persondata

Sådan bruger vi cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Vi gør det for at føre statistik over hvor mange, der besøger vores hjemmeside og for at se hvilke sider, der bliver besøgt.

Hvis du ikke ønsker, at der gøres brug af cookies, kan du slette eller blokere dem. Det gør du i dine browser-indstillinger.

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor

Personoplysninger er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, der er i live. Det er f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det kan også være netværk, hvis det kan knyttes til fysiske personer.

Oplysninger, som indsamles for at administrere køb

Når du køber et produkt hos Gjøl Consulting, indsamler vi personoplysninger fra dig.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt

Vi indsamler personoplysninger, når du kontakter os for at administrere kundeforholdet mellem os. F.eks. ved indkaldelse og referater til møder – mailudveksling før og efter møder. Ligeledes oplysninger indsamlet under møder. Først og fremmest indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare dine spørgsmål eller håndtere din sag og vores kunde-/leverandør-forhold.. 

Oplysninger, som indsamles via Gjøl Consulting.dk

Hvis du registrerer dig på Gjøl Consulting.dk indsamler vi din e-mailadresse, navn, stilling, firmanavn, telefonnr. og evt. data indskrevet i kommentarfeltet. 

2. Hvordan vi bruger og gemmer dine oplysninger

Gjøl Consultings retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger

Gjøl Consulting behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med loven. Det kan forekomme at samme personoplysning behandles baseret på flere retsgrundlag, f.eks. opfyldelsen af en kontrakt, baseret på en interesseafvejning eller et specifikt samtykke fra dig, eller baseret på, at oplysningen er nødvendig for at opfylde andre retslige forpligtelser. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan det stadig være nødvendigt at gemme personoplysningen til andre formål, hvor personoplysningen stadig skal bruges. Vi behandler primært dine oplysninger for at opfylde en aftale, hvori du er part, f.eks. et køb.

Administration af dit køb

For at kunne levere de tjenester og produkter, du har købt hos os (dvs. opfylde aftalen), bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder.

Administration af dit køb inkluderer også brug af dine oplysninger til regnskab, afregning og revision, kredit eller andre verificeringer af betaling (dvs. opfylde retslige forpligtelser).

For at give dig god kundeservice

Vi bruger dine personoplysninger til servicere dig, hvis du kontakter os med spørgsmål eller kommentarer. Vi bruger dit navn og dit køb til at identificere dig og det du har købt hos os. Vi bruger dine kontaktoplysninger, f.eks. e-mailadresse og telefonnummer, til at kontakte dig i forbindelse med spørgsmål og sager. Vi gør dette for at kunne opfylde vores aftale med dig og baseret på vores legitime interesser i at give dig god service. Vi kan også bruge de andre personoplysninger, vi har indsamlet om dig, til at håndtere dine spørgsmål eller din sag, afhængigt af hvad der er relevant i det enkelte tilfælde.

Udsendelse af oplysninger

Når du har foretaget en bestilling hos os, bruger vi dine personoplysninger til at sende dig en e-mailbekræftelse, vigtige oplysninger relateret til dit køb og vores aftale (dvs. for at opfylde aftalen og baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester).

Markedsføring og personificering

Vi vil gerne sende relevante tilbud og nyheder om vores produkter og tjenester. Oplysninger, såsom information om dine tidligere køb, kan bruges af Gjøl Consulting til at kontakte dig via post, e-mail eller telefon i forbindelse med markedsføring. På den måde kan vi skræddersy vores kommunikation, så den bliver mere relevant for dig. Vi kan også sende dig oplysninger om samarbejdspartneres produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig.

Hvis du ikke vil modtage markedsføring fra os, kan du til enhver tid framelde dig dette.

Udvikling af tjenester og service

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Det gælder både vores digitale tjenester, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle, den måde vi præsenterer oplysninger, tilbud og designer funktioner på.

Primært bruger vi anonyme eller anonymiserede oplysninger på et aggregeret niveau til at udføre denne form for analyse. Det kan dog forekomme, at vi også bruger personoplysninger, vi har indsamlet, hvis det er relevant. Det gør vi for at opfylde vores aftale med dig og baseret på vores berettigede interesse i at forbedre vores tjenester og vores service.

Lovkrav

Behandling af dine personoplysninger kan slutteligt også forekomme, så vi kan opfylde forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. med hensyn til sikkerhed og regnskabsaflæggelse.

Opbevaringsperioder

Vi gemmer aldrig oplysninger længere, end vi har brug for, og vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne politik. Derefter sletter vi dine personoplysninger på en sikker måde. Samme personoplysninger kan dog gemmes flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at vi kan slette en oplysning et sted, når den ikke længere behøves der, mens oplysningen fortsat kan være gemt et andet sted, hvor den stadig har et formål i dette specifikke tilfælde. Hvis oplysningerne er nødvendige efter denne periode til analytiske, historiske eller andre legitime kommercielle formål, tager vi passende foranstaltninger til at anonymisere disse oplysninger, således at de ikke længere udgør personoplysninger.

De personoplysninger, vi indsamler under en bestilling eller en aftale, gemmes i vores kundedatabase i fem år. Personoplysninger gemmes som udgangspunkt til markeds- og kundeanalyser, til statistikformål og for at give dig en bedre service. Personoplysninger gemmes også for at gøre det muligt at opfylde lovkrav, og for at kunne finde dokumentation om bestillingen ved en eventuel reklamation. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i ti år, så vi har mulighed for at kunne forsvare os mod retskrav.

I henhold til loven er vi forpligtede til at bogføre og gemme visse oplysninger, der udgør regnskabsmæssige oplysninger. Vi skal derfor gemme disse oplysninger i 5 år.

3. Videregivelse af personoplysninger

For at kunne fuldføre den bestilling, du har foretaget hos os, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores underleverandører og samarbejdspartnere. Vi deler kun personoplysninger med disse, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan udbyde deres tjenester til dig og os, og de får kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige.

Tjenesteleverandører

For at opfylde formålene med vores behandling af dine personoplysninger deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der leverer tjenesteydelser til Gjøl Consulting, f.eks. til at håndtere forsendelse og levering af dine varer. Disse virksomheder må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores udtrykkelige instruktioner og må ikke bruge dine oplysninger til deres egne formål. De er også påkrævet ved lov og aftale at beskytte dine personoplysninger.

Aftalepartnere og IT-leverandører

Vi bruger en række forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse lagres og håndteres personoplysninger. Vi beskytter dine oplysningers integritet og sikkerhed ved alle sådanne former for håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. I disse tilfælde foretages der ingen overførsler til tredjemand. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller er installeret hos leverandøren og indebærer, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instruktioner.

Webanalysevirksomheder

Vi bruger eksterne leverandører til personificering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og til brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som databehandler på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er frem for alt oplysninger, der indsamles via cookies ol. og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

4. Dine rettigheder

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering baseret på samtykke

Behandling af personoplysninger, der er nødvendig for, at vi kan opfylde en aftale med dig, eller for at opfylde en retslig forpligtelse, er tilladt uden forudgående samtykke. For at vi skal kunne indsamle og håndtere dine personoplysninger til andre formål kræver det dog, at du samtykker til behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, anonymiserer vi de personoplysninger, vi har om dig, og ophører med den behandling, der er omfattet af samtykket, f.eks. gældende profilering. Du kan nemt gøre dette under fanebladet kontakt og ved brug af vores kontaktformular, hvor du blot skriver, at du ikke ønsker, at vi bruger de oplysninger vi har om dig til markedsføring og profilering.
Det kan forekomme at samme personoplysning behandles både baseret på samtykke og baseret på, at oplysningen er nødvendig eller baseret på andre regler. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan personoplysningen stadig bruges af os til andre formål.

Ret til at modtage information, om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har om dig. Disse data udleveres mod forespørgsel og kun personligt til dig.

Ret til kontrol over dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at oplysninger om dig fjernes, fuldstændiggøres eller rettes. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål og f.eks. ikke bruges til direkte markedsføring eller såkaldt profilering.

Dette kan du gøre via vores kontaktformular her:

Kontakt