Det siger kunderne

Humlebæk Skole
På Humlebæk skole har vi haft den store fornøjelse at samarbejde med Morten Gjøl om skolens værdier.

Det har været et komplekst samarbejde, hvor ansatte, elever og forældre, har været inddraget i processen med et flot resultat til følge.

Vi har nu tre værdier og et Payoff, som vi identificerer os med og som vi er stolte af.

Det kan vi takke Morten for.

Morten har været en stor inspirationskilde og en stærk rorgænger med et unikt nærvær, der har gjort arbejdet med værdierne levende og betydningsfuldt.

Humlebæk skole logo udviklet i Gjøl Consulting

Hans Frøslev Jensen, Skoleleder

Syddansk Universitet
Syddansk Universitetsbibliotek afholder PhD-cafeer, hvor vi har oplægsholdere til at tage emner op, som man ikke får kurser i under sin forskeruddannelse. En af de kompetencer, man forventes at kunne, er at netværke til konferencer og i andre faglige sammenhænge. Mange af os har ikke en medfødt evne til at netværke eller har formået at intuere en forståelse for, hvordan man lige gør det. Så vi står der i hjørnerne og ved ikke hvad vi skal gøre af os selv.

Morten Gjøl gav et super oplæg målrettet vores PhD-studerende til PhD-cafe ved biblioteket. Vi var selv rigtig glade for oplægget og har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de PhD-studerende.

Så tusind tak, Morten! Det var virkelig en gavnlig fornøjelse.

Thea Marie Drachen, Research librarian

Vangede Kirke
Vangede Kirke har gennem de sidste 10 år haft stor glæde og fornøjelse af at samarbejde med Morten Gjøl som konsulent, inspirator og formidler omkring kirkens værdier og vision om at være ”en åben, engagerende og nutidig kirke, hvor der er rart at være for alle”.

Morten Gjøl har på professionel vis med humor, glimt i øjet og engagement guidet kirkens frivillige og ansatte igennem processen. Morten Gjøl har i processen fulgt os ”til dørs” på den måde, at han har sikret at ord er blevet til handling i praksis.

Morten Gjøl er en inspirator – et menneske man får tillid til igennem hans anerkendende, interesserede og positive tilgang til det arbejde, som han sætter gang i. Samspillet med Morten Gjøl giver energi og lyst til at gå videre i arbejdet med aktiviteterne i og omkring Vangede Kirke.

Jeg kan varmt anbefale andre kirker at samarbejde med Morten Gjøl. 

Birgitte Bech, Menighedsrådsformand

Brøderup Efterskole
Brøderup Efterskole har af flere gange arbejdet med og udnyttet Morten Gjøls mange kompetencer. Morten Gjøl har været facilitator på skolens værdiarbejde, som vi har haft stort udbytte af. Ligeledes har Morten Gjøl været med til at udvikle skolens brand og markedsføringsaktiviteter.

Desuden har Efterskolen anvendt Morten Gjøl i forbindelse med ansættelse af ny viceforstander og efterfølgende ledelsesudvikling af skolens ledelse. Senest har Efterskolen haft Morten Gjøl som facilitator på bestyrelsens strategiworkshop.

Jeg kan varmt anbefale Morten Gjøl til andre skoler og institutioner. Morten har en særlig evne til at leve sig ind i Efterskolens DNA og er en stærk facilitator, der på sin åbne, smilende og humoristiske facon forstår at udfordre alle tilstedeværende, så de åbner sig i dialogen og Morten er skarp på at få diskussionerne til at munde i betragtninger, som bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra.

Brøderup logo og testimonial om at samarbejde med Morten Gjøl

Philip Green, bestyrelsesformand

Fredensborg Kommune:
I Fredensborg Kommune har vi haft et forbilledligt samarbejde med Morten Gjøl om vores pejlemærker for fremtidens folkeskoler.

Morten er en stærk procesleder og facilitator med god indlevelse og forståelse for de organisatoriske rammer, udfordringer og muligheder.

Se mere her

Fredensborg Kommune logo og testimonial om at samarbejde med Morten Gjøl

Lone Steensig
Teamleder, Center for Skole og Dagtilbud

Billums Privatskole:
Billums Privatskole har i tæt samarbejde med Morten Gjøl udarbejdet skolens nye vision og mission samt det værdigrundlag, skolen fremadrettet bygger sin praksis på. Morten Gjøl ledte skolen trygt igennem processen, som har været både lære- og udbytterig.

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Morten Gjøl og jeg kan kun anbefale ham til andre organisationer og virksomheder.

Billums Privatskole logo udviklet i Gjøl Consulting

Maja Alvang Jespersen
Skoleleder

Viborg private Realskole:
Viborg private Realskole har haft et tæt samarbejde med konsulent Morten Gjøl i forhold til at gennemføre en større værdiproces på skolen.

Processen indebar en samlet personalegruppe på 75 mennesker med forskelligartede funktioner og arbejdsopgaver.

Vi har været meget tilfredse med forløbet, og vi kan bestemt anbefale andre virksomheder at bruge tid og energi på at arbejde målrettet på en sådan italesættelse af de bærende værdier samt de fremadrettede visioner og drømme.

Viborg Private Realskole logo

Lisbeth Storgård Rose-Hansen
Skoleleder

Professionshøjskolen Absalon, Centre for Engineering and Science:
I forbindelse med opstart af vores nye ingeniøruddannelse i Kalundborg i sommeren 2017 havde vi som nyetableret team brug for at udvikle en fælles kultur og værdigrundlag for at lykkes med vores mange fremtidige udfordringer.

Morten Gjøl faciliterede os gennem mange værdifulde diskussioner og frem til de fire kerneværdier, som her to år efter stadig er en god støtte og pejling for vores udvikling og samarbejde.

Professionshøjskolen Absalon logo testimonial om at samarbejde med Morten Gjøl

Dorthe Kjær Pedersen
Centerchef – Ph.d.

Centre for Engineering and Science

AjourCare
På baggrund af et godt samarbejde med Morten Gjøl fik vi udviklet og implementeret en fælles kultur som grundlag for vores fremtidige brand.

Vi fik nyt navn og Payoff samt tre kerneværdier der, grundet det involverende forløb, er godt forankret i organisationen.

Morten Gjøl har hjulpet med at udforme nyt markedsføringsmateriale og en ny hjemmeside på grundlag af det nye brand.

Mortens engagement og ambitionsniveau, har betydet, at vi i dag står langt bedre rustet i konkurrencen om kunder og fremtidige udbud.

AjourCare logo udviklet i Gjøl Consulting og testimonial om at samarbejde med Morten Gjøl

Flemming Paridon Brüggemann, Adm. direktør

Pia Sondrup:
Jeg har haft fornøjelsen af coaching og sparrings sessioner med Morten Gjøl. 

Morten er smilende, åben og oprigtig interesseret i andre mennesker / mig, som instinktivt giver en tryghed og lyst til, at åben op for de udfordringer og problematikker der må være.

Morten er særdeles skarp til at spørge ind og få fundet kernen i min problemstilling, som gør at jeg får fokuseret på ”det rigtige”. Jeg får afklarende ”opgaver” med hjem til refleksion, som gjorde at jeg blev helt afklaret med min udfordring og kunne træffe det rigtig valg.

Morten er meget erfaren og har oplevet meget i hans virke, hvilket gør at Morten er super god til at være konkret og give relevante og nærværende eksempler. Alt sammen med til, at jeg altid har fået en brugbar gave med hjem fra min sparring med Morten.

Pia Sondrup


Rosangela Neves
Crossroads are a constant in anyone’s career, no matter how successful or stuck you find yourself. They will be there, sooner or later. In such moments, the advice of an experienced coach is alfa omega.:

A sounding board, someone close but far enough from your daily struggles to see things from outside, help you put them in perspective and give you back the bird eye viewpoint to spot possibilities and threats beyond your current reach.

In the spring of 2013, I had the good fortune of being introduced to Morten Gjøl, who became my coach since.

Back then, I felt no matter how well I delivered and how rewarding my performance reviews were, I was simply not reaching the next step in what I hoped for in my career, let alone my long-term goals.

“It will take two years” he said, after gaining an overview of my personal and professional environment, of what I had done to be where I was and what I wished for myself. Back then, I had a stable position in an international organisation and probably could have gone on doing pretty much the same for another two decades, until a comfortable early retirement scheme was due. But that was not what I wanted.

It did take precisely two years to reach the point I was wise and strong enough to take decisions and make moves that were to my very best. And they were some of the most important ones in my life. Climbing the next steps became a speedy, challenging but joyful exercise. When I look back at the amount of gifted and knowledgeable people I have worked with, the no-land-for-tourists places I have been and the level of tasks that have passed through my brain and hands, I feel truly grateful for each milestone crossed.

For the crossroads? They are still there and luckily so is Morten. I share updates that make us both laugh and those that make me worry. We take off on his top-professional “helicopter” and from high above I get a glimpse of the road that, sooner rather than later, will take me on to where I want to be.


Rosangela Neves
Liaison Officer/BSE HR & Administration

EEAS – European External Action Service

Brussels, Belgium

Former Associate Programme Officer, United Nations Mine Action Service, Kadugli, Sudan and HR Associate, United Nations Development Programme, Copenhagen, Denmark.

Niels Preysz:
I forbindelse med jobskifte hjalp mine møder med Morten mig til at se mine kompetencer i et bredere perspektiv for at sikre en mere dynamisk søgeproces.

Jeg brugte løbende Morten, som både sparringspartner og fast støtte, når frustrationerne skulle bruges konstruktivt til at komme videre. 

Morten har en positiv og åben tilgang til at identificere muligheder.

Niels Preysz