Produktudvikling

innovation

Som lille land med få naturressourcer har innovation i form af viden og opfinderånd været en drivkraft for udviklingen af rigtig mange banebrydende opfindelser, fra Lego til pumper og termostater, men også mere ukendte opfindelser som engangssprøjten er opfundet og udviklet i Danmark.

Derfor har vi også en god bevidsthed om hvor vigtigt, det er at udvikle og opfinde nye produkter og services, for at kunne konkurrere både nationalt og internationalt.

Ofte er det en udfordring at få tænkt forretningsudvikling og innovation ind i hverdagen som en naturlig del af skolegang, udvikling i offentlige institutioner eller når vores konkurrenter bider os i haserne?

Hos Gjøl Consulting har vi mere end 20 års erfaring med at få mennesker til at leve og ånde forretningsudvikling og innovation.

Vi har hjulpet rigtig mange i gang jf. kundelisten og hvad de siger her – skal vi også hjælpe jer?


“I haven’t failed… I just found 1000 ways that won´t work!”, Thomas Edison.

Læs mere og bliv inspireret under de aktuelle områder i menuen.

Produktudvikling i private virksomheder

Produktudvikling i offentlige institutioner

Produktudvikling i uddannelsesinstitutioner