Produktudvikling

innovation

Som lille land med få naturressourcer har innovation i form af viden og opfinderånd været en drivkraft for udviklingen af rigtig mange banebrydende opfindelser, fra Lego til pumper og termostater, men også mere ukendte opfindelser som engangssprøjten er opfundet og udviklet i Danmark.

Derfor har vi også en god bevidsthed om hvor vigtigt, det er at udvikle og opfinde nye produkter og services, for at kunne konkurrere både nationalt og internationalt.

Ofte er det en udfordring at få tænkt forretningsudvikling og innovation ind i hverdagen som en naturlig del af skolegang, udvikling i offentlige institutioner eller når vores konkurrenter bider os i haserne?

Hos Gjøl Consulting har vi mere end 20 års erfaring med at få mennesker til at leve og ånde forretningsudvikling og innovation.

Vi har hjulpet rigtig mange i gang jf. kundelisten og hvad de siger her – skal vi også hjælpe jer?


“I haven’t failed… I just found 1000 ways that won´t work!”, Thomas Edison.

Læs mere nedenfor og bliv inspireret under de relevante områder for jer.

Private virksomheder – Produktudvikling

I en dynamisk og foranderlig verden er produktudvikling helt afgørende for succes og fortsat vækst for private virksomheder. I markeder med global konkurrence fra lande, hvor arbejdskraft er langt billigere, er det virksomhedens evne til at udvikle nye produkter, der afgør om man kan fastholde sin position i markedet.

Er det mere end et år siden I sidst lancerede et nyt produkt eller en ny serviceydelse?

Er jeres innovation og produktudvikling forankret organisatorisk og er der faste procedurer for udviklingsforløb?

Har I fokus på udvikling af relevant kundeorienteret servicedesign?

Gjøl Consulting har mange års erfaring med at gøre private virksomheder bedre til at se mulighederne og få sat innovation og produktudvikling i system. På vores skræddersyede udviklingsforløb skabes grundlaget for at udvikle nye produkter eller serviceydelser og vi garanterer relevant og aktuel inspiration inden for alle brancher og produktkategorier.

Vi tager virksomheden gennem en 8-trins udviklingsmodel, som i sidste instans fører til flere nye muligheder som evalueres og scores, med henblik på at prioritere, udvikle og implementere de mest relevante, så det i sidste ende bliver muligt at tilbyde kunder og brugere nye og unikke produkter og serviceydelser.

Gjøl Consulting kan også hjælpe jer!

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – vi kan også hjælpe jer!

private virksomheder produktudvikling

Offentlige institutioner – Produktudvikling

I gamle dage var alle offentlige institutioner kendetegnet ved et simpelt og fast defineret tilbud til borgerne, som man samvittighedsfuldt leverede inden for den gældende lovgivning. Med produktionsmål og skarp fokus på vækst og økonomi, individuelt differentierede tilbud, nye systemer samt love og regler der ofte ændres, er behovet for service- og produktudvikling i offentlige institutioner en nødvendighed.

Hos Gjøl Consulting har vi stor erfaring med at arbejde med offentlige institutioner og vi har mange års erfaring med at gøre offentlige virksomheder og institutioner bedre til produktudvikling til gavn for både borgere og medarbejdere.

Vi tilbyder at sætte innovation og produktudvikling i system.

På vores skræddersyede udviklingsforløb skabes grundlaget for at udvikle nye produkter og serviceydelser, som skærer overflødig spildtid væk og sikrer relevant aktuel inspiration og konkrete resultater.

Vi tager deltagerne gennem en 8-trins udviklingsmodel, som i sidste instans fører til flere nye muligheder, som evalueres og prioriteres, med henblik på at udvikle og implementere de mest relevante, så det i sidste ende bliver muligt at tilbyde borgerne bedre servicetilbud og sikre en mere effektiv arbejdsdag samt større trivsel for medarbejderne.

Fremtiden er her allerede – skal vi også hjælpe jer?

Se på kundelisten hvilke offentlige institutioner, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her – vi kan også hjælpe jer!

produktudvikling offentlige institutioner

Uddannelsesinstitutioner – Produktudvikling

Uddannelsesinstitutioner er afhængige af rigtig mange faktorer, ikke mindst gennem produktudvikling at kunne tiltrække studerende og lærere samt sikre en volumen, som gør økonomien stabil – det være sig brugerbetaling eller offentlige tilskud.

Men hvad er det, de unge vil have, og hvordan ruster vi dem til et arbejdsmarked med hyppigere karriereskift og en fremtid, hvor forandringer er en del af hverdagen – hvor i dag sjældent ligner i morgen?

Gjøl Consulting har mange års erfaring med at gøre uddannelsesinstitutioner bedre til at se mulighederne og få sat innovation og produktudvikling i system. På vores skræddersyede udviklingsforløb skabes grundlaget for at udvikle nye relevante uddannelsesydelser.

Vi tager deltagerne gennem en 8-trins udviklingsmodel, som i sidste instans fører til flere nye muligheder som evalueres, scores og prioriteres, med henblik på at udvikle og implementere de mest relevante, så det i sidste ende bliver muligt at give de studerende aktuelle og unikke uddannelsestilbud.

Se på kundelisten hvilke uddannelsesinstitutioner, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – vi kan også hjælpe jer!

produktudvikling uddannelsesinstitutioner