Gratis Profilstatusrapport ©

Dette værktøj giver dig svar på, hvor godt arbejdet med skolens/uddannelsesinstitutionens profilering fungerer, og hvor styrkerne og de mulige udviklingsområder er. Profilstatusrapport © er udviklet af Gjøl Consulting, i samarbejde med skoleledere på grundskole, private grundskoler og gymnasier.

Testen evaluerer områder inden for:

  • Elever og forældres behov
  • Hvor relevant jeres skole-/uddannelsestilbud er
  • Den værdi elever og forældre tillægger jeres tilbud
  • Hvor godt jeres skole/uddannelse er positioneret i markedet
  • Jeres samlede tilbud til elever og forældre
  • Omfanget og effekten af jeres marketingaktiviteter
  • Håndteringen af jeres kommunikation og markedsføring
  • Ressourceallokering til profilering
  • Overvågning, måling og opfølgning på jeres profil

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger.

Du vil derefter få tilsendt et link til et spørgeskema, hvor du skal oplyse dit navn og din skole/uddannelsesinstitution og besvare de 54 spørgsmål. Det er en fordel at få flere i din institution eller organisation til at svare på spørgsmålene, da det giver større sikkerhed for, at resultatet af testen og svarende i rapporten er retvisende og anvendelige i det efterfølgende arbejde med kulturen og jeres brand

Det er vigtigt at du besvarer så mange af spørgsmålene som muligt og så vidt muligt undgår at bruge svarmuligheden ”ved ikke”.

Du skal afsætte ca. 15-20 minutter til at besvare alle spørgsmålene.

På basis af dine svar udformer vi en Profilstatusrapport © til dig og din skole/uddannelsesinstitution.

Du modtager rapporten inden for en uge efter at du har besvaret spørgsmålene, med mindre du har flere kolleger, hvis svar også skal danne grundlag for rapporten. I givet fald modtager du/I først rapporten en uge efter at alle har svaret.

Kontakt:

Bestilling af Gratis Profilstatusrapport ©*