Uddannelsesinstitutioner – Produktudvikling

Uddannelsesinstitutioner er afhængige af rigtig mange faktorer, ikke mindst gennem produktudvikling at kunne tiltrække studerende og lærere samt sikre en volumen, som gør økonomien stabil – det være sig brugerbetaling eller offentlige tilskud.

Men hvad er det, de unge vil have, og hvordan ruster vi dem til et arbejdsmarked med hyppigere karriereskift og en fremtid, hvor forandringer er en del af hverdagen – hvor i dag sjældent ligner i morgen?

Gjøl Consulting har mange års erfaring med at gøre uddannelsesinstitutioner bedre til at se mulighederne og få sat innovation og produktudvikling i system. På vores skræddersyede udviklingsforløb skabes grundlaget for at udvikle nye relevante uddannelsesydelser.

Vi tager deltagerne gennem en 8-trins udviklingsmodel, som i sidste instans fører til flere nye muligheder som evalueres, scores og prioriteres, med henblik på at udvikle og implementere de mest relevante, så det i sidste ende bliver muligt at give de studerende aktuelle og unikke uddannelsestilbud.

Se på kundelisten hvilke uddannelsesinstitutioner, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – vi kan også hjælpe jer!

produktudvikling uddannelsesinstitutioner