Uddannelsesinstitutioner – Markedsudvikling

Markedsudvikling i uddannelsesinstitutioner: Med jævne mellemrum har forskellige dele af uddannelsessektoren gennemgået reformer. For eksempel er man gået fra statsstøtte til delvis selvfinansiering, man er underlagt statens resultatkontrakter og meget er afhængig af de studerendes karaktergennemsnit og hvorvidt de gennemfører en given uddannelse.

Når nye studerende skal vælge uddannelsesinstitution eller forældrene researcher skole til deres børn, er det ikke nok at stå på skuldrene af århundreders traditioner – selvom det tæller i det samlede brand – de rigtige ”varer” skal være på hylderne, og institutionen skal have en skarp og tydelig profil, der matcher markedets krav og ønsker.

Der er ofte et stort og uindfriet potentiale i at udvikle det eksisterende marked i forhold til at gøre det attraktivt for flere studerende ligesom potentialet i nye markeder sjældent er taget i betragtning når udfordringen er at tiltrække elever, studerende og forældre.

Gjøl Consulting har mange års erfaring i at sikre profil og markedsudvikling i uddannelsesinstitutioner. Sammen med jer kan vi sikre, at netop jeres institution kan tiltrække de rigtige elever, forældre og højt profilerede lærere.

Se på kundelisten hvilke uddannelsesinstitutioner vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – skal vi også hjælpe jer?

Gode bøger om emnet:

markedsudvikling uddannelsesinstitutioner
THINKERTOYS
af Michael Michalko