Uddannelsesinstitutioner – Branding

Branding af uddannelsesinstitutioner – for mange uddannelsesinstitutioner er prioriteterne klare: det handler om at sikre eksistensen og tiltrække elever, forældre – og pleje øvrige interessenter, så der er grundlag for at drive og udvikle uddannelsesinstitutionen.

På hvilket grundlag vælger forældre skole til deres børn? Hvad ser et ungt menneske på, når der skal vælges gymnasium eller videre uddannelse? 

Jo tydeligere brandet er, desto nemmere er det at vælge til eller fra. Og er brandet stærkt nok, slipper institutionen og underviserne for at bruge tid på at integrere elever, eller tage hensyn til forældre, som har valgt forkert, fordi de havde fået opfattelse af, at uddannelsesinstitutionen passede til dem.

Alle brander sig, uanset om de er bevidste om det eller ej, for branding handler om værdier: egne, uddannelsesinstitutionens, det omgivende samfunds.

Man kan godt have en velfungerende skole med forældreopbakning og tilfredse elever uden at fokusere på branding, men hvis det handler om at være succesfuld både nu og i fremtiden samt at bevare det etablerede image så er arbejdet med at få skabt et synligt stærkt brand et af de værktøjer, jeg anbefaler

Helt konkret er der en række parametre som skal være opfyldt for at blive et stærkt brand, den vigtigste er, at man ikke kan være alt for alle.

For at opbygge et solidt brand kræves grundlæggende at brandet skal:

  • være unikt
  • være konsistent
  • fremstå autentisk

Hvad er kulturen på skolen? Hvordan opfattes man i lokalsamfundet? Har man et ønske om at tiltrække elever fra andre dele af landet, eller flere ressourcestærke forældre? Valg af målgrupper er altså noget, man er nødt til at gå til med omhu.

Det handler helt konkret om at sørge for at have en detaljeret og objektiv korrekt beskrivelse af målgrupperne samt ikke mindst være bevidst om hvilke målgrupper man ikke vil tiltrække og servicere.

Det giver heldigvis sig selv, når vi sammen begynder at arbejde målrettet med brandet, kulturen og skolens værdier.

METODE

At arbejde med branding af uddannelsesinstitutioner handler for en uddannelsesinstitution først og fremmest om mennesker, samspillet imellem disse og skolens særlige dna og værdier.

Med Gjøl Consultings metode involveres repræsentanter fra alle dele af institutionen og relevante interessenter i processerne. Hver og én er de med til at udvikle, implementere og forankre brandet og er fra første færd med til at tage ejerskab og være ambassadører for processen. Det giver tryghed og arbejdsglæde i organisationen.

Mine mange cases gennem årene viser helt entydige resultater – det rykker for alvor uddannelsesinstitutionen, både internt og eksternt, når de samarbejder med mig.

Klik på kundelisten og se hvilke kunder jeg har arbejdet med, se hvad kunderne siger her og se et eksempel på mit brandarbejde med en uddannelsesinstitution her

ANBEFALET LITTERATUR

Branding af uddannelsesinstitutioner
Jesper Kunde,
Corporate religion
Kevin Lane Keller,
Strategic Brand Management
Jesper Kunde, 
Unik nu …eller aldrig
Tom Duncan & Sandra Moriarty,
Driving Brand Value
Branding af uddannelsesinstitutioner
Paul Temporal,
Advanced Brand Management