Private virksomheder – Produktudvikling

I en dynamisk og foranderlig verden er produktudvikling helt afgørende for succes og fortsat vækst for private virksomheder. I markeder med global konkurrence fra lande, hvor arbejdskraft er langt billigere, er det virksomhedens evne til at udvikle nye produkter, der afgør om man kan fastholde sin position i markedet.

Er det mere end et år siden I sidst lancerede et nyt produkt eller en ny serviceydelse?

Er jeres innovation og produktudvikling forankret organisatorisk og er der faste procedurer for udviklingsforløb?

Har I fokus på udvikling af relevant kundeorienteret servicedesign?

Gjøl Consulting har mange års erfaring med at gøre private virksomheder bedre til at se mulighederne og få sat innovation og produktudvikling i system. På vores skræddersyede udviklingsforløb skabes grundlaget for at udvikle nye produkter eller serviceydelser og vi garanterer relevant og aktuel inspiration inden for alle brancher og produktkategorier.

Vi tager virksomheden gennem en 8-trins udviklingsmodel, som i sidste instans fører til flere nye muligheder som evalueres og scores, med henblik på at prioritere, udvikle og implementere de mest relevante, så det i sidste ende bliver muligt at tilbyde kunder og brugere nye og unikke produkter og serviceydelser.

Gjøl Consulting kan også hjælpe jer!

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad kunderne siger her – vi kan også hjælpe jer!

private virksomheder produktudvikling