Private virksomheder – Kommunikation

Som privat virksomhed ved man godt, hvem kunderne er og som regel ved man også godt, hvordan man kommer i kontakt med dem. Men udnytter I det store potentiale, der ligger i en strategisk styret kommunikation med de øvrige interessenter? Og den meget effektive indirekte salgskanal det er at påvirke kunder og potentielle kunder gennem f.eks. pr og medierne.

Hvordan kommunikerer I med de øvrige interessenter? – pressen, politikere, aktionærer og ikke mindst medarbejderne. Det gælder om at udforme kommunikationen, så den rammer de rigtige målgrupper og interessenter med målrettet kommunikation på det tidspunkt hvor de er mest modtagelige for budskabet og dermed lettest påvirkelige – med andre ord i højere grad er tilbøjelige til at godtage og acceptere målet med kommunikationen.

Hos Gjøl Consulting har vi en stor værktøjskasse indenfor kommunikationsområdet, vi sikrer, at jeres virksomhed får afdækket potentialet og får udnyttet kommunikationsressourcerne optimalt til gavn for bundlinjen.

Det har vi gjort i rigtig mange virksomheder.

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her.

Skal vi også hjælpe jer?

ANBEFALET LITTERATUR

Jens Ornbo, Claus Sneppen, Peter Franklin Würtz, Experience-Based Communication