Offentlige institutioner – Markedsføring

Den digitale omlægning i den offentlige sektor har betydet store ændringer for både medarbejdere og borgere. De sociale medier stiller krav om klare korte budskaber og mere omfattende kompliceret markedsføring kræver formidling og nuancering  der er let at læse og forstå. Det er blevet nemmere at gemme data og samkøre disse til gavn for indsatsen over for den enkelte og få større klarhed om borgerens situation. Samtidig er kravene til opbevaring og håndtering af data skærpet.

Hos Gjøl Consulting ved vi godt, hvad god markedsføring og kommunikation kan gøre for at lette hverdagen både for borgere og for medarbejdere i de offentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med formidling og oplysning, som skaber synlighed og klarhed.

Ikke mindst de sociale medier er som skabt til oplysningskampagner, som kan målrettes geografisk definerede områder helt ned på individniveau, og vi har ekspertisen, når markedsføring skal målrettes lokalområderne eller bestemte borgergrupper.

Ligeledes hvis markedsføring skal bruges til at påvirke andre interessenter f.eks. lands- og regionspolitikere, virksomheder og egne medarbejdere.

Vi har kompetencerne og værktøjskassen. Skal vi også hjælpe jer?

Se på kundelisten hvilke virksomheder, vi har hjulpet igennem tiden og se hvad de siger her.

ANBEFALET LITTERATUR

Mark Jeffery, 
Data-Driven Marketing
Stanley A. Brown, 
Customer Relationship Management
Guy R. Powell, 
Marketing Calculator
Adrian Payne, 
Handbook of CRM
Jens Ornbo, 
Claus Sneppen, 
Peter Franklin Würtz, 
Experience-Based Communication