Offentlige institutioner – Kultur

Kulturforandring – Som offentlig institution presses man fra mange sider. Skiftende regeringer har skiftende krav. Sparekravet er allestedsnærværende, og optimering og kundeservice skal gå hånd i hånd. Det kræver en stærk kultur, hvilket ofte er udfordret ovenpå væsentlige ændringer, som sammenlægninger, sparekrav og effektivisering.

For at udvikle og forankre en stærk kultur, f.eks. for at øge samarbejdsevnen eller tage hånd om organisatoriske udfordringer, er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur. I tillæg må afdækkes hvilke ønsker staten eller kommunen, ledelsen og medarbejderne har til fremtiden og sikre grundlaget for at opnå den ønskede kultur. En velfunderet stærk kultur medfører altid et bedre arbejdsmiljø, større effektivitet og mere arbejdsglæde.

At udvikle en stærk kultur udfordrer de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdierne og kræver, at der er konsensus om værdierne, hvad de betyder og hvordan de efterleves i praksis.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturforandring, og med Gjøl Consultings mangeårige rådgivning af offentlige institutioner i forandring, får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne. Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundeliste, og er også klar til at hjælpe jer.

Gode bøger om emnet

kulturforandring
Morten Mûnster,
Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag.
Leslie de Chernatony,
From Brand Vision to 
Brand Evaluation.