Offentlige institutioner – Branding

Branding af offentlige institutioner – de færreste offentlige institutioner har et tydeligt brand – og hvis de har, er det skabt af omtale og holdninger hos borgere og interessenter. Vi har alle en ejerandel, og alle offentlige institutioner er sat i verden for at servicere os, borgerne. 

Kunne det ikke være fantastisk, hvis borgerne følte medejerskab og sympati for institutionen?

Branding handler om værdier: egne, kommunens, institutionens, det omgivende samfunds.

Man kan godt skabe en velfungerende institution med et acceptabelt serviceniveau uden at fokusere på branding, men hvis det handler om at skabe positiv omtale overfor politikere, interessenter og opbakning i befolkningen, så er arbejdet med at få skabt et synligt stærkt brand et af de værktøjer, jeg anbefaler.

Helt konkret er der en række parametre som skal være opfyldt for at udvikle, etablere og drive et stærkt brand, den vigtigste er, at man ikke kan være alt for alle.

For at opbygge et solidt brand kræves grundlæggende at brandet skal:

  • være unikt
  • være konsistent
  • fremstå autentisk

Man er altså nødt til at forholde sig til sine målgrupper, sørge for at have en detaljeret og objektiv korrekt beskrivelse af disse samt ikke mindst være bevidst om, hvilke fravalg, man er nødt til at foretage for at fokusere på kerneydelserne. Det giver heldigvis sig selv, når man internt begynder at arbejde med brandet og værdierne.

METODE

At arbejde med branding af offentlige institutioner handler først og fremmest om mennesker, samspillet imellem disse og institutionens særlige dna og værdier.

Med Gjøl Consultings metode involveres repræsentanter fra alle dele af institutionen og relevante interessenter i processerne. Hver og én er de med til at udvikle, implementere og forankre brandet og er dermed fra første færd med til at tage ejerskab og være ambassadører for processen. Det giver tryghed og arbejdsglæde i organisationen.

Mine mange cases igennem årene viser helt entydige resultater – det rykker for alvor institutionerne, både internt og eksternt, når de samarbejder med mig.

Klik på kundelisten og se hvilke kunder jeg har arbejdet med og se hvad kunderne siger her

ANBEFALET LITTERATUR

branding
Kevin Lane Keller,
Strategic Brand Management
branding af offentlige institutioner
Jesper Kunde,
Corporate religion
branding
Jesper Kunde,
Unik nu …eller aldrig
branding af offentlige institutioner
Tom Duncan & Sandra Moriarty,
Driving Brand Value
branding af offentlige institutioner
Paul Temporal,
Advanced Brand Management