Møder, workshops, undervisning og Coronatest i forbindelse med COVID-19-krisen

Vi afholder både små og store videomøder med op til 100 deltagere. Ligeledes gennemfører vi workshops online, hvor alle deltagere kan dele deres skærm og bidrage med delte filer.

Deltagere i undervisningsforløb kan se fuldskærm af det, der præsenteres og samtidig kan de se underviseren og de øvrige deltagere. Det hele foregår i jeres foretrukne online møde-software, Google Meet, Teams, Zoom eller lignende, og kræver blot, at deltagerne klikker på det tilsendte link for at deltage.

Vi har allerede afholdt flere videomøder samt sparring, udviklingsworkshops og undervisningsforløb online med stor succes.

Ved fysiske møder sikrer vi, at de generelle coronarestriktioner overholdes og alle konsulenter, der deltager i fysiske møder, coronatestes 2 gange ugentlig.

Mellem videomøderne arbejder vi, helt som vi plejer, på at levere højt kvalificeret sparring og udbytte til fordel for dig og din skole, institution eller virksomhed.