Uddannelsesinstitutioner – Kultur

Hvad adskiller én uddannelsesinstitution fra en anden?

Kulturen betyder alt, når man skal tiltrække både forældre og elever og være en attraktiv arbejdsplads.

Kulturen er det der bærer institutionen. Det er sammenhængskraften og  det fælles grundlag for arbejde og samarbejde.

Samtidig er en stærk kultur med et fælles værdisæt et enestående styringsværktøj til sikring af et højt kvalitetsniveau og til at forventningsafstemme i hverdagen mellem medarbejdere, forældre og elever.

For at udvikle og forankre en stærk kultur er det vigtigt at analysere den eksisterende kultur, afdække hvilke ønsker ledelsen, medarbejderne, eleverne og deres forældre har til hverdagen og sikre grundlaget for at opnå den ønskede fremtidige kultur.

At udvikle en solid kultur udfordrer de eksisterende handlemønstre og personlige fortolkninger af værdier og kræver, at der er konsensus om hvad værdierne betyder og hvordan de efterleves i praksis.

For eksempel kan værdier bruges til at forventningsafstemme at dannelse betyder at man rækker hånden op, besøger kulturinstitutioner og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Ligeledes kan værdien fællesskab bruges til at forventningsafstemme at ingen holdes udenfor og at alle arbejder sammen om at nå de vedtagne mål.

Al forandring og vækst har udgangspunkt i kulturen, og med Gjøl Consultings mangeårige rådgivning af uddannelsesinstitutioner i forandring får I en partner med værktøjskassen i orden og styr på processerne.

Vi har hjulpet rigtig mange jf. kundeliste, og er også klar til at hjælpe jer.

Gode bøger om emnet:

Morten Münster,
Jytte fra marketing er desværre gået for i dag
Leslie de Chernatony,
From Brand Vision to Brand evaluation