Det siger kunderne

Humlebæk Skole
På Humlebæk skole har vi haft den store fornøjelse at samarbejde med Morten Gjøl om skolens værdier.

Det har været et komplekst samarbejde, hvor ansatte, elever og forældre, har været inddraget i processen med et flot resultat til følge.

Vi har nu tre værdier og et Payoff, som vi identificerer os med og som vi er stolte af.

Det kan vi takke Morten for.

Morten har været en stor inspirationskilde og en stærk rorgænger med et unikt nærvær, der har gjort arbejdet med værdierne levende og betydningsfuldt.

Hans Frøslev Jensen
Skoleleder
Humlebæk Skole

Fredensborg Kommune:
I Fredensborg Kommune har vi haft et forbilledligt samarbejde med Morten Gjøl om vores pejlemærker for fremtidens folkeskoler.

Morten er en stærk procesleder og facilitator med god indlevelse og forståelse for de organisatoriske rammer, udfordringer og muligheder.

Se mere her

Lone Steensig
Teamleder
Center for Skole og Dagtilbud

Viborg private Realskole:
Viborg private Realskole har haft et tæt samarbejde med konsulent Morten Gjøl i forhold til at gennemføre en større værdiproces på skolen.

Processen indebar en samlet personalegruppe på 75 mennesker med forskelligartede funktioner og arbejdsopgaver.

Vi har været meget tilfredse med forløbet, og vi kan bestemt anbefale andre virksomheder at bruge tid og energi på at arbejde målrettet på en sådan italesættelse af de bærende værdier samt de fremadrettede visioner og drømme.

Lisbeth Storgård Rose-Hansen
Skoleleder